Thời gian vận chuyển ước tính

Đối với các đơn hàng gửi đi tuyến thành phố: thời gian giao hàng từ 1 -3 ngày.

Đối với các đơn hàng gửi về tuyến huyện xã: thời gian giao hàng từ 2-5 ngày.

Đơn hàng trong nội thành Hà Nội giao trong ngày.